Plaketa Akademie ozbrojených sil generála Milana Rastislava Štefánika